Projekty

Společnost INTERIA MOST s. r. o.  zpracovává návrhy dispozičního řešení interiéru na počítači pomocí speciálního CAD softwaru ve 2D a  3D zobrazení, čímž usnadňuje zákazníkovi získat dokonalou představu o budoucím  interiéru.
Při návrhu řešení postupujeme tak, že při prvním kontaktu se zákazníkem zaměříme daný  prostor, zjistíme konkrétní požadavky, potřeby a specifická přání zákazníka. Po té následuje první půdorysné a axonometrické řešení, ke kterému se zákazník vyjádří, případně provede korekce. Dále pak vytváříme konečné řešení včetně barevného a materiálového provedení včetně cenové kalkulace, po jejichž schválení následuje realizace interiéru.